شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] "بوسه خيال " عشق بازي ميکنم با خاطرات يار خود بوسه گيرم از خيال بوسه دلدار خود دُر چشمان تَرَم ، تَر ميکند اين باورم صد فغان و صد فغان ،زان چشم و قلب زار خود @kolbeh_shaer
چراغ جادو
2-شعرهاي من
رتبه 93
3 برگزیده
142 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-شعرهاي من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top