سفارش تبلیغ
صبا

شعر \ خبرت نیست\

به نام خدا

" خبرت نیست "

خبرم هست که آزادی و آرام
خبرت نیست که من بر چه امیدم

خبرم هست که با یار به چه حالی
خبرت نیست که اشک از چه بریزم

خبرم هست که دستش چه فشاری
خبرت نیست که در قلب چه فشارم

خبرم هست که لبخند به لبت هست
خبرت نیست که بر لب چه نگارم

خبرم هست که چشمت به چه خیرست
خبرت نیست که از چشم چه ببارم

خبرم هست ز آرامی قلبت
خبرت نیست ز قلب و دل زارم

خبرم هست از آن عشق و امیدت
خبرت نیست از آن فکر پلیدم

خبرم هست ز پریشانی مویت
خبرت نیست ز پریشانی خویم

خبرم هست ز زیبایی رویت
خبرت نیست ز ویرانی رویم

خبرم هست ز آبادی قلبت
خبرت نیست ز خراباتی کویم

خبرم هست ز تو لحظه به لحظه
خبرت نیست ز من و قلبم و عشقم

به کانال تلگرامی کلبه شاعر بپیوندید
@kolbeh_shaer