سفارش تبلیغ
صبا

شعر \ ای عشق . . .\

به نام خدا

"ای عشق . . ."

ای عشق که بر دلم چنگ زده ای
بر شیشه ی زندگانیم سنگ زده ای

ای عشق که داغ بر دل شده ای
عطر خوش یار بر تنه ی گِل شده ای

ای عشق که جان من در قفست
وابسته و دلداده شدم بر نفست

ای عشق که چون عسل شیرینی
در تُنگِ دلم خاطره ی دیرینی

ای عشق که من چو فرهاد کردی
گیسوی پریشان ، تو بر باد کردی

ای عشق تو چه بودی که مجنون شده ام
اینگونه من عاشق و پریشون شده ام

ای عشق چه هستی که دلم می سوزد
این دل ز فراق تو عزیز ، میپوسد

ای عشق تو چرا ساز مخالف باشی
نا کوک ، تو با ساز و نی و دف باشی

باشد که تو با دل بشوی هم آواز
یارم برسانی به دل ویران باز

ای کاش که تقویم و زمان بر می گشت
ای کاش که یار به آشیان بر می گشت

ای کاش که دلم چنین افسرده نبود
کاش این گلِ عشق چنین پژمرده نبود

کاش در برِ من نشسته بود باز یارم
ای عشق! هنوز ، عشق به قلبش دارم

@kolbeh_shaer