سفارش تبلیغ
صبا

شهر \ دوران رهایی\

به نام خدا

"دوران رهایی"

ای زاغ کتاب ابتدایی ، بیا
روباه قشنگ دم طلایی ، بیا

چوپان دروغگوی تنبل ، بنویس
ای کودکی درون ، کجایی ، بیا

دهقان فداکار و ای پترس بیکار!
اشکال زمان ما شمایی ، بیا

کبری که تصمیم خودش را بگرفت
تصمیم کلاس راهنمایی ، بیا

از نی بشنیدم که نوای غم داشت
ای دور ز نیستانِ خدایی ، بیا

ای تیز پر و عقاب زخمی هوا
ای تیر که تو از خود مایی ، بیا

بگذشت زمان و ما رسیدیم به سی
دوران خوش و شادِ رهایی ، بیا

ای قلب فسرده و شکسته بنشین
ای یار که با دل آشنایی ، بیا

به کانال تلگرامی کلبه شاعر بپیوندید
@kolbeh_shaer