سفارش تبلیغ
صبا

شعر \ دعای ماه رجب \

به نام خدا

"دعای ماه رجب "

یا من اَرجوهُ ، امید خیر و نیکی ها
ای پناه من ز هر شر و پلیدی ها

اَعطِنی خیر هر دو عالم را
هر چه خواهی ، نه هر چه خواهم را

وصرِف عَنّی ، شر هر دو دنیا را
کم نگردد ز تو عطا ها را

ای خدای جود و جاه و کَرَم
ای خدای مَنّ و فضل و نِعَم

بخششت را به من فراوان کن
نعمتت را به من چو باران کن

نعمتت را به من تمام گردان
آتشت بر رخم حرام گردان

به کانال تلگرامی " کلبه شاعر " بپیوندید
@kolbeh_shaer


شعر \ ماه رجب\

به نام خدا

"ماه رجب "

رجب آمد ، ماه شادی و سرور
ماه میلاد علی (ع) ، ماه شعور

رجب است این ماه و ماه بعثت است
ماه آزادی ز جور و ظلمت است

رجب است و ماه میلاد امام پنجم است
باقر است و کاشف علم است و ماه انجُم است

رمضان باشد و شعبان ، پس از ماه رجب
پر گناه باشی پس از این ، بس عجب!

رجب است این ماه ، نهری در بهشت
بهره اش ایزاد برای ، روزه دارانش نوشت

رجب است این ماه ، دعا ها مستجاب
اولین آن دعا ، باشد ظهور ماه تاب

ای جماعت نیک  گوش دارید این سخن
روزه ها بسیار دارید در رجب ، ای انجمن

روزه در این ماه جهنم دور کند
دیده یابد ، گر دعایی کور کند

ای جماعت بس مبارک بادتان ماه خدا
ماه رحمت ، ماه غفران ، ماه دعا

ای مسلمانان و ای یاران در این ماه سعید
از دعا محروم نسازید این سعید

"التماس دعا"

به کانال تلگرامی " کلبه شاعر " بپیوندید
@kolbeh_shaer


دوبیتی \ التماس دعا\

به نام خدا

" التماس دعا "

 

ماه رجب است و من دعا میخواهم
خیر این هر دو جهانش ز خدا میخواهم

گفت اُدعونی ، استجابت میکنم
ای مسلمانان ، دعایش از شما میخواهم

التماس دعا

به کانال تلگرامی " کلبه شاعر " بپیوندید
@kolbehshaer