شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] "جمعه دلگير" اي ماه تمام آسمان عالم بازا که به تو باز گشايم بالم جمعه شده و دل جهان بگرفته بنماي رخت که شاد شود باز حالم @kolbeh_shaer
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
2-شعرهاي من
90 امتیاز
3 برگزیده
144 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-شعرهاي من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top