شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] " باز تو !" باز ابر و باز باد و باز باران باز دوباره ياد اشک بي قراران باز به يادم آمدي با نرمي ابر باز هواي با تو بودن درخيابان باز نسيم خيس شبهاي بهاري باز هواي عطر تو در روزگاران باز دوباره آمدي در خاطر من باز هم شهره شوم در جمع ياران باز دوباره مي سرايم شعر معروف قافيه اسم تو بود ، با ابر و باران @kolbeh_shaer
ساعت دماسنج
2-شعرهاي من
رتبه 93
3 برگزیده
143 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-شعرهاي من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top