شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] "پيام حضور " او راي نياورده ولي ما برنده ايم چون دست به دست ولي مان سپرده ايم سرخوش ز سعي و تلاش مقدسيم ما همچنان در ره پاک تو مانده ايم بهر ظهور پاک تو منجي اين جهان در تعرفه ردي ز ظهورت نشانده ايم حاشا که خم بشود سر، بر يزيديان سرها و خونهاي فراوان که داده ايم در راه حفظ نظام و ظهور تو چون حر و حبيب و زهير ، ايستاده ايم خالي نمي شود آقا ، گردتان ز مردها ما بر سر آن عهد که بستيم ، مانده ايم ما با حضور بر سر صندوق هاي راي آن متن و آن پيام که بايد ، رسانده ايم @kolbeh_shaer
تسبیح دیجیتال
2-شعرهاي من
رتبه 93
3 برگزیده
142 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-شعرهاي من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top