شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] "عذر تقصير" عکسهايت در دل من مينشيند نازنين هرکجا باشد، خيابان ، آسمان يا در زمين با که باشي ، بر سر ميز ، مقنعه يا روسري فرق ندارد ، چون هميشه بر دلم تاج سري عشق تويي ، جانم تويي ، ذکر طپش هايم تويي در ميان لحظه ها ، وِرد نفس هايم تويي دم تويي ، بازدم تويي ، هر چه ميانش هم تويي آنکه از رويم زدايد دود و چرک و غم تويي هم پزشک و عابدو قاضي برايم نسخه ها پيچيده اند قصه ي عشق من و جان تو را نشنيده اند هم پزشک و عابد و قاضي براي من تويي ليلي و شيرين و هم مُرضي براي من تويي اي پزشکم ، جان من آزرده است ، دارو کجاست؟ آنکه با من بود هميشه هم رُک و يک رو کجاست؟ عابد من ، زاهد من ، اي هميشه با خدا گو چرا خواهي شوي از اين دل زارم جدا؟ من فراموشت کنم؟ حاشا ، مبادا اين چنان عذر تقصير از حضور آن پزشک و ديگران @kolbeh_shaer
آفرين. خيلي زيبا سروديد
+ [تلگرام] " باز تو !" باز ابر و باز باد و باز باران باز دوباره ياد اشک بي قراران باز به يادم آمدي با نرمي ابر باز هواي با تو بودن درخيابان باز نسيم خيس شبهاي بهاري باز هواي عطر تو در روزگاران باز دوباره آمدي در خاطر من باز هم شهره شوم در جمع ياران باز دوباره مي سرايم شعر معروف قافيه اسم تو بود ، با ابر و باران @kolbeh_shaer
+ [تلگرام] بي قرارم مثل وقتي مادري با يک شماره ميرود تا باجه ها اما سوادش را ندارد! @kolbeh_shaer
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} تا حالا تو صف بانک وايساديد؟!؟ شماره بگيري ... منتظر شي .... شمارتو بخونن ... ولي سواد نداشته باشي کارت رو انجام بدي!!!!! الان همون طوري بي قرارم!!!!:( !
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} ممنون از لطفتون
غمگين
+ [تلگرام] به او بگوئيد پروفايلش را به روز نکند! با عکس هاي هر بارش زحمي جديد به قلبم ميزند يک بار دريا يک بار رودخانه يک بار با ديگري يک بار با ديگري يک بار با ديگري ........
{a h=nostalgic2}کفش هاي مکاشفه{/a} @};-
{a h=nostalgic2}کفش هاي مکاشفه{/a} سلام . خير . اون با يک نفره! اين نوع نوشتن تاکيد بر حضور فرد ديگر هست @};-
@};-
+ [تلگرام] هر چه کردم که يادت ، نيايد به سرم ، ليک نشد باز هم آمدي و ، قطره شدي ، باريدي! @kolbeh_shaer
+ [تلگرام] سلام دوستان "دسته گل خاطره ها " يادِ تو دَر شد و دَر شد ، سيزده بدرم وقتي انداخت به دور ، دسته گل خاطره ها را ، پدرم @kolbeh_shaer
+ [تلگرام] " کانديدا " من کانديد شدم بهر نگاه يارم ليک صالحم بُدم و او اصلح ميخواست @kolbeh_shaer
+ [تلگرام] "اسير هوس" بازا که گرفتار و اسير نفسم در پشت زمين مين ميان قفسم اي عشق ، کجايي که رها کردي مرا در دوري تو اسير درد و هوسم @kolbeh_shaer
+ [تلگرام] " آذربايجان" اي سيل که کرده اي ويرانم زخمي زده اي به قلب نيمه جانم اي هموطنم که داغ همدم ديدي آذربايجان ، مگر تو کم غم ديدي؟ زين داغ چو آسمان ، بارانم من هم نفست فاتحه اي ميخوانم اي تورک وطني اوياخدي آذربايجان بو اينقلابا داياخدي آذربايجان ايستاده وطن براي آذربايجان اين جان و تنم فداي آذربايجان گويم وطن و نويسم آذربايجان معني بشود ، فداي ايران ، اين جان @kolbeh_shaer
+ [تلگرام] "جمعه دلگير" اي ماه تمام آسمان عالم بازا که به تو باز گشايم بالم جمعه شده و دل جهان بگرفته بنماي رخت که شاد شود باز حالم @kolbeh_shaer
+ [تلگرام] " معدن" معدن خراب و خانه خراب و هوا خراب ماندند ميان آوار ها بي نان و آب يک روز گذشت و نيامد از شما خبر دلها بسوخت از غمتان ، سينه ها کباب @kolbeh_shaer
+ [تلگرام] عاشقان را بدهيد مژده از اين بانگ و خبر جلوه گر شد حرم شاه بهنگام سحر روزه داران بنويسند به روي پر سار از فلک آمده اند پاي بساط افطار @kolbeh_shaer
+ [تلگرام] "شاه خراسان" آن دل که بگيرد ، نظرش سوي تو باشد تا کز غصه نميرد ، نظرش سوي تو باشد اي شاه خراسان و اي حاکم ايران اشکي که بريزد ، نظرش سوي تو باشد @kolbeh_shaer
+ [تلگرام] "هر فصل سال" در بهارم بي تو پائيز مي شوم بي مي از عشق تو لبريز مي شوم هم شتا و صيف و هم هر فصل سال من به يادت عازم شيراز و نيريز مي شوم @kolbeh_shaer
mp3 player شوکر
2-شعرهاي من
88 امتیاز
3 برگزیده
143 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-شعرهاي من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top